1. Rekisterinpitäjä

Nimi: XXX-FISHING CLUB PALTAMO RY
Yhteystiedot: Jokivarrentie 4 88300 Paltamo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Janne Mikkonen

3. Rekisterin nimi

XXX-FISHING CLUB PALTAMO RY – PALTAPUOTI.FI asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään XXX – Fishing Club Paltamo Ry:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakastietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille. XXX – Fishing Club Paltamo Ry käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä päärekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

6. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot (sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka) ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia.

7. XXX – Fishing Club Paltamo Ry:n verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

8. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot:

Tiedot asiakkaiden ja verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde syntyy

kun asiakas tilaa uutiskirjeen
rekisteröityy verkkokauppaan
tilaa tavaraa.
Emme luovuta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle (muille yrityksille) missään tilanteessa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Back to Top